Job Degenaar – July 2019

Job Degenaar was RIXT-poet of the month July 2019. You can read his original Dutch poems of that month here. One of them – Girl on her way to the textile mill – is published here in translation.


Foto: Bangladesh Labour Foundation (BLF)


Girl on her way to the textile mill

Some kids never get to be kids
a fact we seemingly concede

for centuries they’ve been used
abused like animals

The world doesn’t stop
when in the early morning

a small girl walks to the factory
to spin the web of her miserly life

unable to extricate herself from it
in vibrant colours

while we on the sunny side of the earth
blindly turn our backs

to the shady sides
like hers

©  Job Degenaar
Translation: Trevor M. Scarse

Meisje op weg naar de weeffabriek

Sommige kinderen zijn nooit kind
daarin schijnen we te berusten

al eeuwen worden ze gebruikt
misbruikt als dieren

De wereld houdt niet op
als in de vroege morgen

een klein meisje loopt naar de fabriek
om het web van haar armzalig leven

waaruit ze niet ontsnappen kan
kleurrijk in te weven

terwijl wij aan de zonzij van de aarde
verblind de rug toekeren

naar schaduwplekken
als die van haar

© Job Degenaar

Leave a Reply

Your email address will not be published.