Participating Poets

Carla van der Zwaag
Piter Yedema († 20 April 2018)
Syds Wiersma

Griet Westra
Cornelis van der Wal
Jetze de Vries
Gerrit de Vries
Ilse Vos
Marten Visser
Peter Vermaat
Tryntsje van der Veer
Hinke Veenstra
Geart Tigchelaar
Janneke Spoelstra
Kate Schlingemann
Sipke de Schiffart
Grytsje Schaaf
Marije Roorda
Froukje Reitsema
Simon Oosting
Christa Niklewicz
Henk Nijp
Janna van der Meer
Aggie van der Meer
André Looijenga
Bartle Laverman († 8 May 2020)
Rein de Lange
Elmar Kuiper
Jan Kooistra
Marc ‘Keu’ Kooij
Jan Kleefstra
Simen de Jong
Gerard Marcel de Jong
Sytse Jansma
Bennie Huisman
Tialda Hoogeveen
Yva Hokwerda
Hein Jaap Hilarides
Tsjisse Hettema
Ineke van der Heide
Anne Heegstra
Edwin de Groot
Dirk Geerdink
Anne Feddema
Job Degenaar
Yttje Cnossen
Tsead Bruinja
Hidde Boersma
Pieteke de Boer
Oane de Boer
Dien L. de Boer
Ypie Bakker
Evita Bakker
Willem Abma